Chương trình Tiếng Anh
  • Tiếng anh thiếu niên
   3.000.000 VNĐ
   150
   10 tuần
   12
   Cơ sở II
   Tiếng Anh Thiếu niên (13-17 tuổi): Giai đoạn phát triển đều các kỹ năng và tạo nền tảng tiếng Anh chắc chắn.  ...
  • Tiếng anh thiếu nhi
   2.000.000 VNĐ
   50
   10 tuần
   12
   Cơ sở II
   Tiếng Anh thiếu nhi (7-12 tuổi): Lứa tuổi đầy năng lượng & khả năng tiếp thu nhanh Chương trình gồm 14 cấp độ Mỗi ...
  • Tiếng Anh Mầm Non
   0 VNĐ
   1
   12 tuần
   10
   1
     Tiếng Anh mầm non (4-6 tuổi): Giai đoạn lý tưởng nhất để bắt đầu học tiếng Anh​ Chương trình gồm 10 cấp độ: Mỗ...
<< <
1
> >>
Page 1 of 1