Kiểm tra ngữ âm

Kiểm tra ngữ âm

Ngữ âm là yếu tố cực kỳ quan trọng và là bước đầu tiên cần học nếu bạn muốn chinh phục Tiếng Anh giao tiếp.

Khó khăn của rất nhiều người Việt là học Tiếng Anh rất lâu nhưng vẫn không biết được Ngữ âm. Bài test sẽ giúp bạn hiểu được: Tại sao ngữ âm lại quan trong đến vậy và biết được hiện tại mình như thế nào?. Chỉ cần bạn hiểu được mình đang như thế nào, bạn đã có 50% thành công rồi.