Khóa học
 • Tiếng anh mầm non
  6.000.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh mầm non (4-6 tuổi): Giai đoạn lý tưởng nhất để bắt đầu học tiếng Anh​ Chương trình gồm 10 cấp độ: Mỗi k...
 • Tiếng anh thiếu nhi
  2.000.000 VNĐ
  50
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh thiếu nhi (7-12 tuổi): Lứa tuổi đầy năng lượng & khả năng tiếp thu nhanh Chương trình gồm 14 cấp độ Mỗi...
 • Tiếng anh thiếu niên
  3.000.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh Thiếu niên (13-17 tuổi): Giai đoạn phát triển đều các kỹ năng và tạo nền tảng tiếng Anh chắc chắn.  ...
 • Tiếng Anh đặc biệt
  2.000.000 VNĐ
  100
  14 tuần
  10
  Cơ sở II
  I/ Chương trình tiếng Anh mùa hè SPELL Chương trình dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ cá...
 • Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ - Anh
  2.500.000 VNĐ
  80
  14 tuần
  10
  Cơ sở II
  Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Mỹ là một trong những chương trình đặc biệt hàng năm của Superkids tổ chức vào thán...
 • Lớp kỹ năng cuối khóa
  0 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Song song với chương trình học tiếng Anh chính khóa trên lớp, Trung tâm Fisher's Superkids còn tổ chức các buổi học kỹ n...
 • Lớp kỹ năng Tôi Thấu Hiểu
  4.500.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Mục tiêu của lớp “Tôi Thấu Hiểu” là giúp các em có được những bài học quý giá và sâu sắc để khơi dậy trong lòng các em t...
 • Lớp Thuyết Trình Nhí
  2.500.000 VNĐ
  60
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Một lớp hoàn toàn mới được mở trong dịp Hè này chính là lớp kỹ năng "THUYẾT TRÌNH NHÍ" dành cho các em từ 7 - 12 tuổi. Đ...
 • Lớp kỹ năng Tôi Tự Tin
  3.500.000 VNĐ
  120
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
    Sau 1 tháng trải nghiệm những giờ học thú vị lớp kỹ năng "Tôi Tự Tin" với nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống n...
 • Chương trình vẽ Global Art
  3.000.000 VNĐ
  90
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Được thành lập năm 1999, phương pháp học tập và chương trình nghệ thuật làm giàu trí sáng tạo của Global Art đã được áp ...
 • Chương trình Fablab & Robotics
  0 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Lần đầu tiên, Superkids Fisher đã hợp tác với Fablab Danang (www.GOF.world) để tổ chức các lớp Gofab (STEM + AB* và thực...
 • Chương trình tiếng Anh thể thao
  8.000.000 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Những trận đấu quyết liệt và đầy đam mê của các bạn nhỏ Fisher's Superkids cũng đã khép lại lớp tiếng Anh thể thao hè 20...
 • Tiếng anh mầm non
  6.000.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh mầm non (4-6 tuổi): Giai đoạn lý tưởng nhất để bắt đầu học tiếng Anh​ Chương trình gồm 10 cấp độ: Mỗi k...
 • Tiếng anh thiếu nhi
  2.000.000 VNĐ
  50
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh thiếu nhi (7-12 tuổi): Lứa tuổi đầy năng lượng & khả năng tiếp thu nhanh Chương trình gồm 14 cấp độ Mỗi...
 • Tiếng anh thiếu niên
  3.000.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh Thiếu niên (13-17 tuổi): Giai đoạn phát triển đều các kỹ năng và tạo nền tảng tiếng Anh chắc chắn.  ...
 • Tiếng Anh đặc biệt
  2.000.000 VNĐ
  100
  14 tuần
  10
  Cơ sở II
  I/ Chương trình tiếng Anh mùa hè SPELL Chương trình dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ cá...
 • Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ - Anh
  2.500.000 VNĐ
  80
  14 tuần
  10
  Cơ sở II
  Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Mỹ là một trong những chương trình đặc biệt hàng năm của Superkids tổ chức vào thán...
 • Lớp kỹ năng cuối khóa
  0 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Song song với chương trình học tiếng Anh chính khóa trên lớp, Trung tâm Fisher's Superkids còn tổ chức các buổi học kỹ n...
 • Lớp kỹ năng Tôi Thấu Hiểu
  4.500.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Mục tiêu của lớp “Tôi Thấu Hiểu” là giúp các em có được những bài học quý giá và sâu sắc để khơi dậy trong lòng các em t...
 • Lớp Thuyết Trình Nhí
  2.500.000 VNĐ
  60
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Một lớp hoàn toàn mới được mở trong dịp Hè này chính là lớp kỹ năng "THUYẾT TRÌNH NHÍ" dành cho các em từ 7 - 12 tuổi. Đ...
 • Lớp kỹ năng Tôi Tự Tin
  3.500.000 VNĐ
  120
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
    Sau 1 tháng trải nghiệm những giờ học thú vị lớp kỹ năng "Tôi Tự Tin" với nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống n...
 • Chương trình vẽ Global Art
  3.000.000 VNĐ
  90
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Được thành lập năm 1999, phương pháp học tập và chương trình nghệ thuật làm giàu trí sáng tạo của Global Art đã được áp ...
 • Chương trình Fablab & Robotics
  0 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Lần đầu tiên, Superkids Fisher đã hợp tác với Fablab Danang (www.GOF.world) để tổ chức các lớp Gofab (STEM + AB* và thực...
 • Chương trình tiếng Anh thể thao
  8.000.000 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Những trận đấu quyết liệt và đầy đam mê của các bạn nhỏ Fisher's Superkids cũng đã khép lại lớp tiếng Anh thể thao hè 20...
 • Tiếng anh mầm non
  6.000.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh mầm non (4-6 tuổi): Giai đoạn lý tưởng nhất để bắt đầu học tiếng Anh​ Chương trình gồm 10 cấp độ: Mỗi k...
 • Tiếng anh thiếu nhi
  2.000.000 VNĐ
  50
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh thiếu nhi (7-12 tuổi): Lứa tuổi đầy năng lượng & khả năng tiếp thu nhanh Chương trình gồm 14 cấp độ Mỗi...
 • Tiếng anh thiếu niên
  3.000.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Tiếng Anh Thiếu niên (13-17 tuổi): Giai đoạn phát triển đều các kỹ năng và tạo nền tảng tiếng Anh chắc chắn.  ...
 • Tiếng Anh đặc biệt
  2.000.000 VNĐ
  100
  14 tuần
  10
  Cơ sở II
  I/ Chương trình tiếng Anh mùa hè SPELL Chương trình dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ cá...
 • Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ - Anh
  2.500.000 VNĐ
  80
  14 tuần
  10
  Cơ sở II
  Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Mỹ là một trong những chương trình đặc biệt hàng năm của Superkids tổ chức vào thán...
 • Lớp kỹ năng cuối khóa
  0 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Song song với chương trình học tiếng Anh chính khóa trên lớp, Trung tâm Fisher's Superkids còn tổ chức các buổi học kỹ n...
 • Lớp kỹ năng Tôi Thấu Hiểu
  4.500.000 VNĐ
  150
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Mục tiêu của lớp “Tôi Thấu Hiểu” là giúp các em có được những bài học quý giá và sâu sắc để khơi dậy trong lòng các em t...
 • Lớp Thuyết Trình Nhí
  2.500.000 VNĐ
  60
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Một lớp hoàn toàn mới được mở trong dịp Hè này chính là lớp kỹ năng "THUYẾT TRÌNH NHÍ" dành cho các em từ 7 - 12 tuổi. Đ...
 • Lớp kỹ năng Tôi Tự Tin
  3.500.000 VNĐ
  120
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
    Sau 1 tháng trải nghiệm những giờ học thú vị lớp kỹ năng "Tôi Tự Tin" với nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống n...
 • Chương trình vẽ Global Art
  3.000.000 VNĐ
  90
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Được thành lập năm 1999, phương pháp học tập và chương trình nghệ thuật làm giàu trí sáng tạo của Global Art đã được áp ...
 • Chương trình Fablab & Robotics
  0 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Lần đầu tiên, Superkids Fisher đã hợp tác với Fablab Danang (www.GOF.world) để tổ chức các lớp Gofab (STEM + AB* và thực...
 • Chương trình tiếng Anh thể thao
  8.000.000 VNĐ
  100
  10 tuần
  12
  Cơ sở II
  Những trận đấu quyết liệt và đầy đam mê của các bạn nhỏ Fisher's Superkids cũng đã khép lại lớp tiếng Anh thể thao hè 20...