Ban Lãnh Đạo

I/ Mr. Lô Sơn Bắc - CEO
upcomingII/ Mrs. Lê Thị Hoa Xuân - Operation Director

Trách nhiệm của tôi trong SuperKids bao gồm quản lý Văn phòng Nhân sự, Phòng Tài chính và sự hỗ trợ của giáo viên & đối tác Việt Nam. Tôi là Phó chủ tịch đầu tiên của Đối tác Việt Nam của SuperKids của Fisher khi chúng tôi học lớp đầu tiên vào năm 2006. Từ đó tôi đã phục vụ nhiều vai trò khác nhau trong công ty.

Tôi có bằng Cử nhân Tiếng Anh từ thành phố Huế. Trước đây tôi đã làm việc như một nhân viên tiếp tân tại một khu nghỉ mát có uy tín và một công ty Thiết kế nội thất và Thiết kế nội thất.

Phần thưởng lớn nhất đối với tôi là nhìn thấy sự tiến bộ và sự tăng trưởng của sinh viên trong suốt một vài tháng, không chỉ trong sự hiểu biết về tiếng Anh của họ, mà còn trong tính cách và nhân cách của họ. Tôi được đặc quyền để có cơ hội đóng góp cho sứ mệnh và tầm nhìn của SuperKids. Tôi yêu môi trường làm việc - tình yêu và sự quan tâm giữa nhân viên trong văn phòng và cơ hội làm việc với người nước ngoài và tìm hiểu thêm về văn hoá của họ. Đây là lý do tại sao tôi đã ở lại với công ty trong 11 năm qua.III/ Mr.Nguyễn Đức Truyền - Operation Director

Trách nhiệm của tôi tai SuperKids bao gồm: Tư vấn & tuyển sinh, hỗ trợ đối tác Việt Nam, hỗ trợ Bộ phận kỹ năng sống, quảng bá và thiết kế, bảo trì CNTT & Website, làm việc chặt chẽ với trung tâm nhượng quyền Global Art

Tôi học tại Đại học Nghệ thuật và có chứng chỉ trong các lĩnh vực sau:
*Giám đốc điều hành 
*Marketing 
*Quản trị Doanh nghiệp 
*Giảng dạy sư phạm sau đại học
*Tâm lý học

Tôi đã làm việc hơn 5 năm tại Superkids và yêu các em rất nhiều với 6 giá trị chúng tôi có.
Phục vụ trẻ em là một phước lành vì nó giúp các em thay đổi tương lai khi học tiếng Anh rất tốt.
Tôi thích văn hóa và môi trường thân thiện ở nơi này.IV/ Mrs.Teresa Fisher - Academic Director